31030 - Външни антифони

арт. №31030

Удобни MAX 300
Чашки сини от ABC
Подложка от PVC с опип на кожа
Околожка: регулиране на 3 позиции
Тегло: 186 g
SNR: 25 dB
EN 352-1

Честота Hz
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
Заглушаване dB
15.4
9.3
14.2
23.1
31.7
31.9
39.1
32.2
Отклонение dB
4.0
3.0
1.3
1.7
2.2
2.3
2.5
3.3
Защитна ефективност
11.4 6.3
12.9
21.4
29.5 29.6 36.6 28.9